Rezervace

Odesláním formuláře dochází pouze k nezávazné rezervaci. Na základě vámi vyplněných údajů se vám v co nejbližší době ozveme a rezervaci dokončíme.
Bez vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů bohužel nemůžeme vytvořit tuto nezávaznou rezervaci!
(více informací)
Odesláním formuláře berete na vědomí, že Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, se sídlem Hrad III. nádvoří 48/2, 119 01 Praha 1 - Hradčany, IČO: 144 51 115 (dále jen „Metropolitní kapitula“), jakožto správce zpracovává manuálně, automatizovaně a v elektronické podobě, v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů a po dobu trvání předsmluvního jednání a dále po dobu trvání smlouvy o poskytování ubytovacích služeb, resp. i po jejím skončení po dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných práv a povinností, osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu, resp. v rozsahu údajů uvedených ve smlouvě, a to pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy za účelem rezervace ubytování a poskytnutí ubytovacích služeb. Metropolitní kapitula může osobní údaje předávat orgánům veřejné moci v nezbytném rozsahu. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné provést rezervaci a následně uzavřít smlouvu.

Podrobné informace ohledně Vašich práv týkajících se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Metropolitní kapituly zde nebo Vám mohou být poskytnuty na základě Vaší žádosti adresované na .

Odesláním formuláře dochází pouze k nezávazné rezervaci. Na základě Vámi vyplněných údajů se Vám v co nejbližší době ozveme a rezervaci dokončíme.